دارو و تجهیزات پزشکی در انگلیسی

بهترین سایت آموزش های رایگان زبان انگلیسی از صفر تا صد از مکالمه تا گرامر


 این مطالب برای دوستداران رشته پزشکی بسیار جذاب بود و با استقبال فراوان روبرو شد. از این رو در این مقاله می خواهیم برخی از داروها و تجهیزات پزشکی در انگلیسی پرکاربرد را به انگلیسی آموزش دهیم.