افعالی که می توان با Get ساخت

بهترین سایت آموزش های رایگان زبان انگلیسی از صفر تا صد از مکالمه تا گرامر


فعل “Get” در زبان انگلیسی کاربردهای بسیار زباد و معانی مختلفی دارد. در این مقاله به بررسی دقیق معانی مختلف get و ۳۰ کاربرد رایج آن می پردازیم.