آهنگ زبان انگلیسی با ترجمه

بهترین سایت آموزش های رایگان زبان انگلیسی از صفر تا صد از مکالمه تا گرامر

 

 

چرا گوش دادن به موزیک و ترانه زبان انگلیسی شما را تقویت میکند؟


  • ثابت شده از لحاظ علمی
  • تقویت مهارت شنیداری، لغت و املاء
  • شنیدن و یادگرفتن کلمات و اصطلاحات روز
  • یادگیری همراه با تفریح و لذت
  • یادگیری بهتر به علت وجود ریتم و آهنگ و همچنین تکرار کلمات
  • آشنایی با صداها و تقویت تلفظ